Kontaktinformation

Styrelsen 2016 - 2017

 

Ordförande              Göran Sjöstedt, 050 427 1776, goran.sjostedt@hus.fi,   
     
Vice ordförande  
     Mikael Lindroos, 0500 217 605, mikael.lindroos@hus.fi    
      
Sekreterare              Bussman Camilla, 050 441 3486, camilla.bussman@hus.fi  

Kassör  &                 Tarja Ekberg, 0500 618 245, tarja.ekberg@hus.fi
Medlemsansvarig

    

Medlemmar: Eva Karlsson, Olav Åberg, Lindqvist Christina, Winberg Ann-Cathrine, Christian Karén, Päivi Vuorinen, Carina Söderberg, Ann-Christin Wikholm, Benjamin Ekebom

Tag kontakt

 

JHL 063 rf

Carpelansvägen 19A
10600 Ekenäs

 

Göran Sjöstedt
Raviolis huvudförtroendeman
goran.sjostedt@hus.fi

Tarja Ekberg
VNS huvudförtroendeman
tarja.ekberg@hus.fi

Eva Karlsson
VNS förtroendeman
eva.karlsson@hus.fi