Kontaktinformation

Styrelsen 2022-2023

 

Ordförande              Göran Sjöstedt, 050 427 1776, goran.sjostedt@hus.fi,   
     
Vice ordförande  
     Olav Åberg 040 061 4515, aberg.j.o@gmail.com

                     
Kassör  &                 Ann-Christin Wikholm 050 427 3005 ann-christin.wikholm@hus.fi
Sekreterare

Styrelsemedlemmar: 

Ann-Cathrine Winberg, Christina Lindqvist, Minna Nyblom, Mikael Lindroos, Benjamin Ekebom

Tag kontakt

 

Västra Nylands sjukhusförening

JHL 063 rf

Carpelansvägen 19A
10600 Ekenäs

 

Göran Sjöstedt
HUS Asvia huvudförtroendeman

050 427 1776
goran.sjostedt@hus.fi

Tarja Ekberg
VNS förtroendeman

040 643 2646
tarja.ekberg@hus.fi