Förening

Västra Nylands sjukhusförening JHL 063 Raseborg / Ekenäs

 

Vår förening är en underförening till JHL och regionkontoret finns i Helsingfors. Vi hör till HUS samorganisation som är en organisation som sammanför alla föreningar som finns på de olika sjukhusen som hör till JHL.

Vi har 202  medlemmar som består av både yrkesarbetande medlemmar och pensionärer.

Styrelsen sammanträder 4-6 ggr/år samt höst- och vårmöte.
Vår främsta uppgift är att sköta intressebevakningen för våra medlemmar ge info om nyheter och händelser inom våra yrkeskårer. Senaste åren har varit mycket inriktade på stora förändringar inom koncernen och på Raseborgs sjukhus.

Vi ger också våra medlemmar förmånen att delta i resor/evenemang som vi ordnar.

JHL