Galleri

Föreningens styrelse hade skolning i Kasnäs 23.1.2016. Föreläsare vad Rune Takamaa från JHL. I skolningen gick man genom styrelsens arbetsuppgifter och arbetsfördelningen.

Föreningens SOME-skolning i Raseborg 27.1.2018 med nätverkslärare Riitta Rossi från JHL.